جستجو

آرشيو مطالب

صداي سفيد  white noise نوعي از صداست كه از تركيب شدن صداهايي با فركانس‌هاي متفاوت ايجاد ميشود .


صداي سفيد چيست ؟
اگر شما تمام صداهاي قابل تصور كه يك انسان ميتواند بشنود را با همديگر تركيب كنيد صداي سفيد ايجاد خواهد شد . صفت سفيد به همان دليل براي توصيف اين نوع صدا انتخاب شده است كه براي توصيف نور سفيد .
میگنا: همانطور كه ميدانيد نور سفيد از تركيب تمام رنگها (فركانسها) ايجاد ميشود ، پس صداي سفيد نيز از تركيب تمامي فركانسهاي مختلف صوتي ايجاد ميشود . چون صداي سفيد از تركيب فركانسهاي مختلف صوتي ايجاد ميشود ، از آن براي پوشش دادن ساير فركانسها استفاده ميشود . مثلاً اگر شما در اتاق هتلي مشغول استراحت هستيد و صدايي از اتاق مجاور آرامش شما را به هم ميزند ، شما ميتوانيد با روشن كردن يك پنكه صداي مزاحم را پوشش دهيد . در اينجا پنكه تقريباً اين صداي سفيد را براي شما ايجاد كرده و شما صداي مزاحم را كمتر ميشنويد .
براي توضيح بيشتر به اين مثال نيز توجه كنيد:
اگر دو نفر همزمان با شما صحبت كنند ، مغز شما ميتواند حرفهاي يكي از آنها را دنبال كند و اگر سه نفر با شما صحبت كنند نيز اين جريان صادق است ، ولي تصور كنيد هزار نفر همزمان با شما صحبت كنند ، در اين حالت مغز شما ديگر قادر به تشخيص درست صدايي خاص نيست . در مورد پنكه نيز جريان همينطور است ، پنكه هزار نوع فركانس صوتي مختلف ايجاد ميكند كه با صداي اتاق مجاور ميشود هزار و يك صدا ، بنابراين مغز شما از دنبال كردن صداي اتاق مجاور ناتوان ميشود . از اين خصوصيت براي درمان بيماراني كه به بيماري تينيتوس (Tinnitus ) مبتلا هستند نيز استفاده ميشود . اين بيماري باعث ميشود كه بيماران گاهي اوقات يا همواره صداي وزوزي را در گوش خود احساس كنند كه بسيار آزار دهنده و گاهي غيرقابل تحمل ميشود(مخصوصاً موقع خواب باور بفرمائيد بيچاره كننده است !! ) . براي معالجه اين افراد از يك نوع سمعك خاص استفاده ميشود كه بطور دائم فركانسهاي صوتي خاصي ايجاد ميكند و اين صداها باعث كمتر شنيده شدن صداهايي ميشود كه بيمار در گوش خود احساس ميكند
به طور کلی بیشتر پژوهش های انجام شده نشانگر این است که صداهای بلند موجب کاهش عملکرد می شوند اما صدای بلند به روش های گوناگون بر کار و وظیفه شغلی اثر می کذارد.
1- صدای بلند تمرکز فرد را کاهش می دهد. تقلیل تمرکز موجب اشتباه در کار و تکرار آن می گردد. اشتباه هم موجب اتلاف وقت خواهد شد و گاهی موجب بروز سانحه می گردد.
2- صدای بلند یکنواخت، روی آهنگ سرعت کار، حتی سرعت راه رفتن در فضای کاری اثر فزاینده ای دارد.
3- صداهای مزاحم موجب کاهش به هم خوردگی پلک چشم ها می شود که در نتیجه خستگی چشم را به دنبال دارد . این خستگی ادراک دیداری را مختل می کند.
4- صدای بلند، عملکرد شغلی را در مشاغلی که جنبه ذهنی و شناختی دارند ؛ کاهش می دهد. زیرا در عدم تمرکز در وظایف ایجاد اختلال می نماید.
5- صدای مزاحم در محیط کار موجب کاهش خرسندی از کار می شود. زیرا هنگامی که در محیط کار صدای آزار دهنده وجود داشته باشد فرد دچار تنش شده و از لحاظ روانی از وضعیت بهینه خارج می شود.

ادامه مطلب را مطالعه نمایید

یکشنبه 04 آذر 1397
ادامه مطلب