جستجو

آرشيو مطالب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

متن کاوی و استخراج اطلاعات

برای دانلود فایل PDF کلیک کنید

ارائه: خانم آمنه شناور

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

گرایش بازیابی اطلاعات و دانش- دانشگاه الزهرا (س)دوشنبه 01 آذر 1400
ادامه مطلب
درباره نویسنده
ملیحه باغبان

📖  کارشناسی کتابداری
دانشگاه پیـــام نور مرکز تبریز

📖  کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

📖  دانشجوی دکتری
بازیـــابی اطـلاعــات و دانــــش