جستجو

آرشيو مطالب

دویست و دهمین (210 ) شماره هفته نامه دالانکوه منتشر شد

هفته نامه سیاسی اجتماعی

کانال تلگرام :t.me/Hdalankooh


پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399
ادامه مطلب
درباره نویسنده
ملیحه باغبان

📖  کارشناسی کتابداری
دانشگاه پیـــام نور مرکز تبریز

📖  کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

📖  دانشجوی دکتری
بازیـــابی اطـلاعــات و دانــــش