درباره نویسنده

ملیحه باغبان

کارشناسی کتابداری/ دانشگاه پیام نور مرکز تبریز کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات/ دانشگاه تبریز دانشجوی دکتری بازیابی اطلاعات و دانش/ دانشگاه الزهرا (س)-تهران

بیشتر بدانید
کتاب بحران ها و اطلاعات جعلی
نویسنده: ملیحه باغبان
در سال های اخیر که جامعه با شتاب به سمت دیجیتالی شدن پیش می رود، موضوع اطلاعات جعلی و گمراه کننده ...

بیشتر بدانید

کتاب اینفودمیک در پاندمی کووید - 19

مجموعه مقالات از تجربیات جهانی
(مشارکت در نوشتن مقاله )

بیشتر بدانید
جستجو

آرشيو مطالب

داده ها به اشکال مختلفی وجود دارند. اولین سوالی که هنگام مشاهده داده ها باید از خودمان بپرسیم این است که آیا این داده ها ساختار دارند یا بدون ساختار هستند، یا اینکه این داده ها برای پاسخ به سوالی خاص جمع آوری شده اند یا بدون قصد و هدف جمع آوری شده اند.

داده های ساختار یافته:

داده هایی هستند که به طور مرتب، می توانند منظم شوند. در گذشته شرکت ها فقط ابزار و منابع لازم را برای کشف داده های ساخت یافته در اختیار داشتند. تجزیه و تحلیل داده های بدون ساختار یا امکانپذیر نبود یا در صورت ممکن بود هزینه های بالایی را برای شرکت ها تحمیل می کرد. به همین ذلیل شرکت ها مجبور بودند که به داده های ساختارمند بسنده کنند. داده های ساختاری (داده های کمی) نیز نامیده می شوند.

جمع آوری داده های ساختاریافته:

گردآوری داده های ساختاری کاری دشوار است و از لحاظ ماهیت، مقدار داده های ساختاری قابل جمع آوری، محدود می باشد. یک روش معمول برای جمع آوری داده های ساختاری پرسشنامه است. در صورتی که داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری نشوند، آنها را تایپ و یا کدگذاری می کنند و افراد در یک سیستم ساخت یافته با آنها تعامل می کنند.

داده های ساختار نیافته:

داده هایی هستند که به طور صحیح قلب بندی نشده و سازمان نیافته اند. جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل داده های ساختار نیافته یک چالش مهم است. داده های غیر ساختاری (داده های کیفی) نیز نامیده می شوند.

جمع آوری داده های ساختارنیافته:

توانایی رمزگشایی داده های بدون ساختار گزینه های جدیدی را برای جمع آوری داده ها بوجود آورده است. ذخیره اطلاعات با هزینه کمتری صورت می گیرد و می توان از مدل های یادگیری ماشین برای استخراج اطلاعات استفاده نمود. صدا، فیلم، می تواند به عنوان منبع داده مورد استفاده قرار گیرد.


ادامه....>


پنجشنبه 10 تیر 1400
ادامه مطلب
درباره نویسنده
ملیحه باغبان

📖  کارشناسی کتابداری
دانشگاه پیـــام نور مرکز تبریز

📖  کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

📖  دانشجوی دکتری
بازیـــابی اطـلاعــات و دانــــش