جستجو

آرشيو مطالب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

آشنایی با دیتابیس و انواع آنجمعه 02 اردیبهشت 1401
ادامه مطلب
درباره نویسنده
ملیحه باغبان

📖  کارشناسی کتابداری
دانشگاه پیـــام نور مرکز تبریز

📖  کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

📖  دانشجوی دکتری
بازیـــابی اطـلاعــات و دانــــش