👈نویسنده : ملیحه باغبان

در تعیین کلید واژه باید کلماتی مانند :

حروف اضافه  (( و -به - از و...  ))

حروف ربط (( بنابراین - که - پس و... ))

ضمایر (( من - او - و ... ))

حروف تعریف (( عبارت است از - یعنی و ... ))

که حامل هیچ گونه اطلاعاتی در مورد موضوع و محتوای سند نمی باشند و هیچ وقت مورد

جستجو قرار نمی گیرند, حذف می شوند ..


👈👈👈👈رو ادامه مطلب برای مشاهده لیست کلمات غیرمجاز کلیک کنید


1.               و

2.               در

3.               به

4.               كه

5.               از

6.               اين

7.               را

8.               است

9.                با

10.              براي

11.              آن

12.              خود

13.              نيز

14.              آنها

15.              بر

16.              يا

17.              بين

18.              يك

19.              مي‌شود

20.              دو

21.              بود

22.              تا

23.              دارد

24.              ديگر

25.              شد

26.              شده­است

27.              هر

28.              هستند

29.              دارند

30.              مي‌باشد

31.              بنابراين

32.              بايد

33.              براساس

34.              آنان

35.              همچنين

36.              بيشتر

37.              يكي/ يكي­از

38.              ميان

39.              نسبت­­به

40.              يعني

41.              ما

42.              مي‌تواند

43.              مي‌توان

44.              سه

45.              نيست

46.              به­صورت

47.              يك

48.              ازنظر

49.              برخي/ برخي­از

50.              چنين

51.              به­عنوان

52.              اول

53.              درباره

54.              بسيار

55.              درمورد

56.              باشد

57.              چه

58.              شود

59.              اگر

60.              كلى

61.              مي‌شوند

62.              همين

63.              چون

64.              جهت

65.              زير

66.              زياد

67.              ديگري

68.              گرديد

69.              اما

70.              بسيارى/ بسيارى از

71.              دوم

72.              كمتر

73.              تنها

74.              وي

75.              هريك/ هريك­از

76.              لذا

77.              آنچه

78.              مي‌گردد

79.              بوده­است

80.              بلكه

81.              روي

82.              بالا

83.              حتي

84.              شده

85.              زيرا

86.              پس­از

87.              اينكه

88.              ولى

89.              بدون

90.              مستقيم

91.              بودند

92.              همان

93.              همه

94.              تمام

95.              نه

96.              يكديگر

97.              بهتر

98.              به­ترتيب

99.              شده‌اند

100.         درنتيجه

101.         كم

102.         مي‌توانند

103.         مشخص

104.         هم

105.         بدين

106.         به­ويژه

107.         پايين

108.         چگونه

109.         فقط

110.         البته

111.         بالاتر

112.         چهار

113.         سوم

114.         چند

115.         شدند

116.         آشكار

117.         زماني

118.         علاوه­بر

119.         بعضي/ بعضي­از

120.         كاملا

121.         همانطوركه

122.         فوق

123.         آيا

124.         بطوريكه

125.         مي‌باشند

126.         درخصوص

127.         ازلحاظ

128.         به­وسيله

129.         بيش­از

130.         كل

131.         هيچ

132.         برروي

133.         خارج/ خارج­از

134.         بعداز

135.         ازآنجاكه

136.         بوده

137.         مثلا

138.         پس

139.         درواقع

140.         درست

141.         نبود

142.         بدين­ترتيب/ به­اين­ترتيب

143.         عالي

144.         كامل

145.         عاشقانه

146.        ...1


سه شنبه 08 آبان 1397
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش