درباره نویسنده

ملیحه باغبان

کارشناسی کتابداری/ دانشگاه پیام نور مرکز تبریز کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات/ دانشگاه تبریز دانشجوی دکتری بازیابی اطلاعات و دانش/ دانشگاه الزهرا (س)-تهران

بیشتر بدانید
کتاب بحران ها و اطلاعات جعلی
نویسنده: ملیحه باغبان
در سال های اخیر که جامعه با شتاب به سمت دیجیتالی شدن پیش می رود، موضوع اطلاعات جعلی و گمراه کننده ...

بیشتر بدانید

کتاب اینفودمیک در پاندمی کووید - 19

مجموعه مقالات از تجربیات جهانی
(مشارکت در نوشتن مقاله )

بیشتر بدانید
جستجو

آرشيو مطالب

این مقاله برداشتی کلی درباره پیشرفت‌های اخیر در کاربرد اصطلاحنامه‌ها در سازماندهی اطلاعات و بازیابی آنها از شبکه جهانی وب را ارائه می‌کند. نویسنده در این مقاله تعدادی از طرح‌های اخیر اصطلاحنامه در دست اجرا برای آسان ساختن ِتوصیف، یافتن منابع و دسترسی به دامنه وسیعی از منابع اطلاعاتی موجود در اینترنت را شرح می‌دهد. انواع اصطلاحنامه‌های موجود در وب، اصطلاحنامه‌های ترکیب‌شده همراه با پایگاه‌های اطلاعاتیِ نظام‌های بازیابی اطلاعات، و نظام‌های چند‌اصطلاحنامه‌ای برای جستجوی بین‌پایگاهی مورد بحث قرار می‌گیرند. در انتها به تلاش‌های جمعی و فعالیت‌های انجام شده برای استاندارد‌سازی اصطلاحنامه و کاربردهای جدید آن به‌طور مختصر اشاره می‌شود.


دریافت مقاله

محمدی فخرالسادات. اصطلاحنامه‌های روی وب: پیشرفت‌ها و گرایش‌های جاری. پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات. ۱۳۸۷; ۲۳ (۴) :۱۴۵-۱۶۱


جمعه 12 آذر 1400
ادامه مطلب
👈نویسنده : ملیحه باغبان

این مقاله از طریق بررسی متون، و بر اساس تحقیقات صورت گرفته به بحث در مورد :

سودمندی یا عدم سودمندی اصطلاحنامه ها در جست و جو

رویکردهای جاری در ساخت اصطلاحنامه های مورد استفاده در جست و جو

ویژگی ها و مشخصات اصطلاحنامه های آرمانی برای استفاده در جست و جو و بازیابی اطلاعات

می پردازد.

لینک دانلود مقاله

کاربرد اصطلاحنامه در بازیابی اطلاعات

علیرضا بهمن آبادیپنجشنبه 11 آذر 1400
ادامه مطلب

دانلود مقاله بازيابی تخصص: مروری بر مباني، روش ها و مدل ها


دکتر هاشم عطاپور, دکتر فاطمه فهیم نیا, دکتر نادر نقشینه


بازيابی تخصص به امرِ يافتن افراد خبره در حوزه های موضوعی گوناگون و يا شناسايي حوزه(ها)ی تخصصي افراد مي پردازد. اين حوزه از دهه 1990 ميلادی مورد توجه سازمان های بزرگ و متوسط و محيط های دانش مدار قرار گرفته، به طوری كه يك اجتماع پژوهشی قوی از پژوهشگران مختلف، به خصوص پژوهشگران علوم رايانه و اطلاعات،حول آن شكل گرفته است. اما به نظر مي رسد اين حوزه در ايران چندان مورد توجه واقع نشده است. از اين رو، مقاله حاضر قصد دارد با پرداختن به مبانی، روش ها و مدل های بازيابی تخصص، در جهت آشنايی بيشتر جامعه علمی و مديران سازمان ها با مفاهيم اين حوزه گام بردارد. در كنار ساير كاربردها، يكي از كاربردهای مهم نظام های بازيابی تخصص، پشتيبانی از مديريت دانش در سازمان هاست. در اين نظام ها، پژوهشگران با دوری جستن از جنبه های چالشی مفهوم تخصص، مسئله بازيابی تخصص را به انباشت اسناد متنی و كشف روابط افراد با آن اسناد تقليل مي دهند. مدل های متعددی برای كشف روابط بين اسناد و افراد ارائه شده اند كه مدل های ارائه شده سهم به سزايی در پيشبرد حوزة بازيابی تخصص توسط « بالوگ و همكارانش »داشته اند. مدل سند- محور آن ها يكي از موفق ترين مدل هاست كه مبنای بسياری از مدل های بعدی قرار گرفته است. اين مقاله برای نخستين بار در ايران به طور نسبتاً جامع به مبحث بازيابی تخصص ،مدل ها و مفاهيم بنيانی آن پرداخته است. بنابراين، مي تواند مورد توجه متخصصان علم اطلاعات و پژوهشگران حوزه بازيابی اطلاعات، مديران سازمان های بزرگ و متوسط، و ساير محيط های دانش مدار قرار گيرد.


برای دانلود مقاله کلیک کنیدپنجشنبه 26 دی 1398
ادامه مطلب
درباره نویسنده
ملیحه باغبان

📖  کارشناسی کتابداری
دانشگاه پیـــام نور مرکز تبریز

📖  کارشناسی ارشد
مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز

📖  دانشجوی دکتری
بازیـــابی اطـلاعــات و دانــــش