جستجو

وب سایت تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی، علاوه بر تحت پوشش قرار دادن فعالیت های دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز به اطلاع رسانی در مورد آخرین اخبار در حوزه کتاب و کتابخوانی، معرفی نشریه و پایگاه های اطلاعاتی، ارائه مطالب آموزشی و ارائه های کلاسی و مقالات و نوشته های مختلف در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی می پردازد.


ادامه مطلب