👈نویسنده : ملیحه باغبان

در تحقیق انجام گرفته از سوی رضاییان و همکاران به شاخص های اخلاقی زیر و ارتباط آنها با هر بعد مدیریتی دانش اشاره شده است:
اعتماد، صداقت، مسئولیت پذیری، رعایت مالکیت، تعهد، کمک و همدلی با دیگران، وجدان، دقت در صحت، محرمانگی.
در این تحقیق شاخص های اخلاقی مربوط به هر بعد دانش به شرح زیر مطرح گشته است.
رعایت مالکیت دانش، اعتماد فردی، کمک و همدلی برای بعد خلق دانش.
تعهد، دقت در صحت و صداقت برای بعد سازمانی و حفظ دانش.
اعتماد گروهی، وجدان، رعایت مالکیت و کمک به دیگران برای بعد انتشار و انتقال دانش
محرمانگی، صداقت، مسئولیت پذیری برای بعد به کارگیری و اکتساب دانش.
در نهایت این پژوهش اثبات می کند که بین شاخص های اخلاقی و ابعاد مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.


    دانلود مستقیم

  مشاهده و دانلود پاورپوینت مدیریت دانش و اخلاق از گوگل درایو

  تهیه و تنظیم: زینب ایمانی/الهه ذبیحی فر، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز


جمعه 09 اسفند 1398
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش