علم اطلاعات و دانش شناسی نامی ست که به جای کتابداری پیشنهاد و مسیر این رشته را از حضور در کتابخانه برای امانت دهی به ورود به صنایع تغییر داده است.

مهندسی ناوبری اطلاعات

مهندسی ناوبری اطلاعات نام پیشنهادی کتابداران بود که به دلایلی به تصویب نرسید .چون کامپیوتر و فناوری‌های جدید ابزاری در دست کتابداران برای ارایه بهتر خدمات است و کتابداران دخالتی در این فناوری‌ها ندارند. متخصصان این رشته چیزی را مهندسی نمی‌کنند، بلکه این رشته بیشتر یک رشته خدماتی است. بنابراین نامی که انتخاب می‌شد باید فعالیت‌های این رشته را بیان می‌کرد و دلایل منطقی برای نام "مهندسی ناوبری اطلاعات" به اندازه کافی راضی کننده نبود.

سرانجام نام جدید با عنوان علم اطلاعات و دانش شناسی در تاریخ  19 شهریور 1391 تصویب شد.

نیاز به مدیران دانش در سازمان ها

شرکت‌ها در برهه‌های گوناگون تعدیل نیرو دارند و این امر موجب از دست دادن مقدار زیادی از اطلاعات و تجربیات کارکنان قبلی می‌شود، بنابراین می‌توان با ضروری دانستن مدیریت دانش در سازمان‌ها، شرکت‌ها و کمپانی‌های خصوصی و تربیت نیروی متخصص در این حوزه مشکلات مربوط به از دست رفتن دانش‌ها را رفع کرد.در تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها ایجاد پست‌های جدید سازمانی و مشاغل متناسب با تخصص نیروهایی که در دانشگاه‌ها در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی تربیت می‌شوند نیاز است تا نهادها از مهارت و علم متخصصان این رشته استفاده کنند.

فرصت های شغلی

این رشته از نظر فرصت شغلی گسترده و متنوع است. علاوه بر کار در کتابخانه‌ها، برنامه‌نویسی، انجام پروژه‌های نهادهای مختلف، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز اطلاع‌رسانی شرکت‌ها از دیگر فرصت‌های شغلی این رشته است.

علم اطلاعات در صنعت

اشاعه اطلاعات، مشاوره اطلاعات، خدمات به صنایع و کاربران کتابخانه از وظایف دانش‌آموختگان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی است،اگر دانشجویان کتابداری پروانه‌های ثبت اختراع که مربوط به صنعت است را بشناسند، تحلیل کنند و نتایج دقیق را در اختیار صنعت بگذارند می‌توانند وضعیت محصول یا فناوری که صنعت می‌خواهد تولید کند را تشریح کنند که موفق خواهد بود یا نه. این مهارت در گرایش علم‌سنجی در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی آموزش داده می‌شود.


ورود رشته‌های جدید و بازبینی رشته‌های قدیمی از مهم‌ترین کارهایی است که وزارت علوم بر آنها تأکید دارد اما نیاز است تا همراه با این رشته‌ها سایر دستگاه‌ها نیز همراه با این وزارتخانه پیش بروند. این امر از یک‌سو موجب تغییر نگاه جامعه به رشته‌های قدیمی می‌شود و از سوی دیگر جمعیتی از داوطلبان جویای کار را از رفتن به سمت رشته‌هایی که در آنها خطر اشباع شدن وجود دارد، بازمی‌دارد.

گزارش از: لیلا بهارلویی-خبرنگار ایسنا منطقه اصفهان

علم اطلاعات و دانش شناسی نامی ست که به جای کتابداری پیشنهاد و مسیر این رشته را از حضور در کتابخانه برای امانت دهی به ورود به صنایع تغییر داده است.

مهندسی ناوبری اطلاعات

مهندسی ناوبری اطلاعات نام پیشنهادی کتابداران بود که به دلایلی به تصویب نرسید .چون کامپیوتر و فناوری‌های جدید ابزاری در دست کتابداران برای ارایه بهتر خدمات است و کتابداران دخالتی در این فناوری‌ها ندارند. متخصصان این رشته چیزی را مهندسی نمی‌کنند، بلکه این رشته بیشتر یک رشته خدماتی است. بنابراین نامی که انتخاب می‌شد باید فعالیت‌های این رشته را بیان می‌کرد و دلایل منطقی برای نام "مهندسی ناوبری اطلاعات" به اندازه کافی راضی کننده نبود.

سرانجام نام جدید با عنوان علم اطلاعات و دانش شناسی در تاریخ  19 شهریور 1391 تصویب شد.

نیاز به مدیران دانش در سازمان ها

شرکت‌ها در برهه‌های گوناگون تعدیل نیرو دارند و این امر موجب از دست دادن مقدار زیادی از اطلاعات و تجربیات کارکنان قبلی می‌شود، بنابراین می‌توان با ضروری دانستن مدیریت دانش در سازمان‌ها، شرکت‌ها و کمپانی‌های خصوصی و تربیت نیروی متخصص در این حوزه مشکلات مربوط به از دست رفتن دانش‌ها را رفع کرد.در تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها ایجاد پست‌های جدید سازمانی و مشاغل متناسب با تخصص نیروهایی که در دانشگاه‌ها در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی تربیت می‌شوند نیاز است تا نهادها از مهارت و علم متخصصان این رشته استفاده کنند.

فرصت های شغلی

این رشته از نظر فرصت شغلی گسترده و متنوع است. علاوه بر کار در کتابخانه‌ها، برنامه‌نویسی، انجام پروژه‌های نهادهای مختلف، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز اطلاع‌رسانی شرکت‌ها از دیگر فرصت‌های شغلی این رشته است.

علم اطلاعات در صنعت

اشاعه اطلاعات، مشاوره اطلاعات، خدمات به صنایع و کاربران کتابخانه از وظایف دانش‌آموختگان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی است،اگر دانشجویان کتابداری پروانه‌های ثبت اختراع که مربوط به صنعت است را بشناسند، تحلیل کنند و نتایج دقیق را در اختیار صنعت بگذارند می‌توانند وضعیت محصول یا فناوری که صنعت می‌خواهد تولید کند را تشریح کنند که موفق خواهد بود یا نه. این مهارت در گرایش علم‌سنجی در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی آموزش داده می‌شود.


ورود رشته‌های جدید و بازبینی رشته‌های قدیمی از مهم‌ترین کارهایی است که وزارت علوم بر آنها تأکید دارد اما نیاز است تا همراه با این رشته‌ها سایر دستگاه‌ها نیز همراه با این وزارتخانه پیش بروند. این امر از یک‌سو موجب تغییر نگاه جامعه به رشته‌های قدیمی می‌شود و از سوی دیگر جمعیتی از داوطلبان جویای کار را از رفتن به سمت رشته‌هایی که در آنها خطر اشباع شدن وجود دارد، بازمی‌دارد.

گزارش از: لیلا بهارلویی-خبرنگار ایسنا منطقه اصفهان


یکشنبه 20 آبان 1397
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش