اف.آر.بی.آر که ((فربر)) هم تلفظ می شود, در واقع طرحی است که مربوط به حوزه سازماندهی در علم اطلاعات و دانش شناسی است. این طرح به طور کلی به معنای ((ملزومات کارکردی برای پیشینه های کتابشناختی)) است که می خواهد بیش از پیش به نیاز کاربران پاسخ گوید. هدف آن ارائه ی یک الگوی مفهومی است که یک سطح حداقل برای پیشینه های کتابشناختی ایجاد کند و به هیچ یک از قوانین فهرست نویسی وابسته نیست.

الگوی پیشینه های کتابشناختی از ساختاری سلسله مراتبی و چند سطحی برای فهرست نویسی, توصیف و نمایش یک اثر و آثار وابسته به آن بهره می برد. مزایای فهرست نویسی سلسله مراتبی که در این الگو پیشنهاد می شود, گردآوری و در نتیجه بازیابی و نمایش آثار وابسته به یک اثر اصلی, در زیر آن اثر است... .


تهیه و تنظیم: خانم ملیحه باویران، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز


دانلود فایل PDF ملزومات کارکردی برای پیشینه های کتابشناختی(اف.آر.بی.آر)لینک کمکیسه شنبه 16 بهمن 1397
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش