👈نویسنده : ملیحه باغبان

پژوهش تاریخی نقش مهمی در تکوین نظریه و شکل گیری روش کار ایفا می کند؛ این پژوهش به عنوان نوعی روش تحقیق به همه ی رشته های علمی مربوط می گردد و با وجود تفاوت بسیارش با سایر روش هاهنوز یک روش «علمی» بوده و باید با معیار های علمی سازگار باشد. قابل توجه ترین تفاوت میان پژوهش تاریخی و همه ی شیوه های موجود دیگر ماهیت «شواهدی» است که برای تکوین نظریه یا آزمودن فرضیه مورد استفاده قرار می گیرد. برخلاف سایر روش ها که برای ایجاد اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند پژوهش طراحی می گردند. پژوهش تاریخی به داده هایی متکی است که پیشتر تولید شده واینک به نحوی موجودند.مطلب ذکر شده به معنای عدم توانایی این نوع پژوهش در تولید برخی اطلاعات نیست اما به هر حال بخش نسبتا کوچکی از داده های طرح ریزی شده برای تحلیل را تشکیل می دهد و این به موضوع تحقیق بستگی خواهد داشت. گذشته از همه، تاریخ درست از این همه لحظه ای که گذشت،جمله ای که هم اینک خواندید اکنون بخشی از تاریخچه شما گشته است. گرچه بسیار تازه باشد.  

تهیه و تنظیم: سمیرا بی پروا-رقیه ولیلو،
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه تبریز


مشاهده در گوگل درایوپنجشنبه 02 خرداد 1398
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش