👈نویسنده : ملیحه باغبان
تحقیق همبستگی یکی از روش‌های تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) است که رابطه میان متغیرها را براساس هدف تحقیق بررسی می‌کند. ولی در آنها الزاماً کشف رابطۀ علت و معلولی مورد نظر نیست.
در تحقیق همبستگی بر کشف وجود رابطه بین دو گروه از اطلاعات تأکید می شود. اینها اطلاعاتی است که در خصوص یک متغیر در دو جامعه یا دو موقعیت گردآوری شده، یا اطلاعاتی است که در خصوص دو یا چند متغیر در یک جامعه تهیه شده است. در این تحقیقات محقق می­خواهد بداند که آیا بین دو چیز یا دو گروه اطلاعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر.

تهیه و تنظیم: ندا محمدی - نگار قاسم پور، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات

دانشگاه تبریز

دانلود پاور پوینت


دانلود پی دی افچهارشنبه 04 اردیبهشت 1398
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش