سایت ایفلا بخشی را با عنوان نقشه کتابخانه ها دارد که شما می توانید از طریق آن به آخرین آمار در رابطه با کتابخانه ها در سطح جهانی و منطقه ای و نیز آمار مربوط به هر کشوری که داده های آن در سایت ایفلا وجود دارد دسترسی پیدا کنید. این آمار شامل تعداد کتابخانه ها، تعداد کارمندان تمام وقت، تعداد کسانی که به صورت داوطلبانه در کتابخانه ها فعالیت می کنند، تعداد اعضای کتابخانه، میزان مراجعه به کتابخانه ،میزان امانت منابع فیزیکی، میزان امانت منابع الکترونیکی، تعداد کتابخانه های ملی، دانشگاهی و آموزشگاهی در هر کشور است.

تصویر زیر آمار مربوط به کتابخانه ها را در سطح جهانی و  قاره ها نشان می دهد. بر اساس آن در سطح جهان 2.5 میلیون کتابخانه وجود دارد که 377 هزار از این کتابخانه ها به اینترنت دسترسی دارند. همچنین 1 میلیون و 600 هزار کارمند تمام وقت و حدود 760 هزار نفر نیز به صورت داوطلبانه در این کتابخانه ها کار می کنند. تعداد کل اعضای کتابخانه های جهان 1 میلیارد و 138 میلیون نفر تخمین زده می شود و میزان کل مراجعه سالانه به کتابخانه ها 6 میلیارد و میزان کل امانت منابع فیزیکی نیز 9.5 میلیارد در سال برآورد شده است.

همچنین در مورد کشور ایران آمار زیر قابل دسترس است:

تعداد کل کتابخانه ها: 12994 باب

تعداد کل کارمندان تمام وقت: 7787 نفر

تعداد کل اعضای کتابخانه ها: 7.5 میلیون نفر

شما از طریق لینک زیر می توانید به بخش مربوطه در سایت ایفلا دسترسی پیدا کنید:

https://librarymap.ifla.orgپنجشنبه 03 مرداد 1398
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش